Politika kvaliteta

Politika kvaliteta je sastavni deo poslovne politike BANKOM grupe čiji je cilj ostvarenje POSLOVNE IZVRSNOSTI, pa se utvrđuju sledeći principi:

1. ODNOS PREMA PARTNERIMA

" Sve što hoćete da ljudi vama čine, činite i vi njima "  (Apostol Matej)

U poslovnim odnosima uvijek ćemo štititi interese partnera kao i sopstvene.

2. KVALITET PROIZVODA, USLUGA I ODNOSA

" Mogu biti bolji nego što jesam i činiću to ispravno svaki put "

Vrhunski kvalitet naših proizvoda i usluga, koji prevazilazi očekivanja naših klijenata i čini ih lojalnim, je naš prioritetni cilj.

3. POBOLJŠANJE KVALITETA

" Usavršavajte se u svemu " (Apostol Pavle)

Ništa nije dovoljno dobro da ne može biti bolje. Otvoriti procese usavršavanja, počevši od svakog pojedinca u Preduzeću i svih poslovnih procesa, čiji je cilj neprekidno unapređivanje i poboljšanje kvaliteta naših proizvoda i usluga.

4. TIMSKI RAD

" Jer ni tijelo nije jedan ud nego mnogi " (Apostol Pavle)
" Ništa nije nemoguće za čovjeka koji to ne mora uciniti sam "

Njegovaćemo timski rad. Poštovanje medju zaposlenima i poslovnim partnerima. Sticati prednost kroz požrtvovanje i služenje drugima.

5. ZAKONITOST POSLOVANJA

" Podajte, dakle ćesarevo ćesaru, a Božije Bogu "  (Apostol Luka gl.20)

U svom poslovanju pridržavaćemo se zakonskih propisa, visokih moralnih načela i dobrih namjera prema partnerima. (bona fide)

Pridržavaćemo se i internih propisa Preduzeća.

6.STICANJE PROFITA

" Ko je mnogo sakupio nije mu preteklo, a ko je malo skupio nije mu nedostajalo " (Poslanica Korinćanima gl.8)

U sticanju profita najveća vrijednost biće nam poštenje u radu. Profit će da pomogne nama da kvalitetnije živimo i da dugoročno koristimo društvu.

7. MJERA U POSLOVANJU

" Nikome ništa ne dugujte osim međusobne ljubavi i poštovanja " (Apostol Pavle)

U svom poslovanju tražićemo mjeru. Mjeru u zarađivanju, rastu i razvoju Preduzeća, potrošnji, nagrađivanju zaposlenih, pomoći u egzistencijalnim potrebama.

8. POMOĆ DRUGIMA

" Budite kao Avram, bogatite se, ali i drugima dajte "  (Sv. Jovan Zlatousti)

Pored stvaranja profita za osnivače Prduzeća i zadovoljenje normalnih životnih potreba svih zaposlenih radnika, cilj našeg rada mora biti i pomoć onima kojima je pomoć potrebna, siromašnima, humanitarnim organizacijama, crkvi, kulturi, umjetnosti i sportu.

9. EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I BEZBJEDNOST LJUDI

" Čistima je sve čisto. Čist život je najveća vrijednost "  (Sv. Oci)

Obavezujemo se da ćemo na sistematičan način poštovati prirodu i brinuti o očuvanju, zaštiti i unapređenju životne i radne sredine, zdravlja i bezbjednosti naših proizvoda i usluga, zaposlenih i potrošača, ne odričući se kulturnog i naučno-tehničkog, tehnološkog i privrednog napretka civilizacije. Proizvodi i usluge koje isporučujemo biće ekološki i higijenski ispravni i provjereni, primjenom sistema higijenske ispravnosti, tako da ne ugrožavaju prirodu, zdravlje i bezbjednost ljudi.

10. OBAVEZNOST PRIMENE, STALNOG PREISPITIVANJA I POBOLJŠAVANJA

" Ispitajte sebe da li pravo hodite i radite "  (Apostol Pavle) 

Svi zaposleni dužni su da poštuju i da se pridržavaju usvojene politike kvaliteta, da stalno preispituju i iznalaze poboljšanja u svom radu, što traži potpunu posvećenost poslu, jer u Preduzeću ima mjesta samo za one koji ne mogu da prihvate i usvoje ovakvu poslovnu kulturu.

Beograd, 01.07.2003.